Regulamin

*** REGULAMIN TS3 ***

§ 1. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
§ 2. Wchodząc na serwer TeamSpeak automatycznie oświadczasz, że znasz treść regulaminu i zdajesz sobie sprawę z konsekwencji jego nieprzestrzegania.
§ 3. Wszelkie tłumaczenia się nieznajomością regulaminu będzie ignorowane.

 

2. Zasady kultury

§ 1. Na serwerze obowiązuje kultura wypowiedzi wobec innego użytkownika.
§ 2. Zabrania się używania modulatorów zmieniającuch głos.
§ 3. Dopuszcza się przeklinanie, aczkolwiek obrażanie innych użytkowników będzie karane.
§ 4. Nadużywanie mikrofonu, czyli krzyczenie, śpiewanie, denerwowanie innych graczy szumem bądź piskiem jest niedozwolone.
§ 5. Zabronione jest używanie obraźliwych nick’ów.
§ 6. Kategorycznie zabrania się łączenia się na cudzym nicku. W przypadku wykrycia podszywania się zostaną wyciągnięte surowe konsekwencje.
§ 7. Każda sytuacja nieuwzględniona przez regulamin a nosząca znamiona czynu niezgodnego z przyjętymi zasadami współżycia w społeczeństwie, rozpatrywana jest indywidualnie przez osobę odpowiedzialną za utrzymanie porządku.
§ 7.1. W przypadku podejrzenia o działanie z premedytacją, użytkownik łamiący zasady dobrego wychowania, kultury osobistej i ogólnych zasad współżycia, może zostać ukarany banem bez wcześniejszego upomnienia.

 

3. Administratorzy

§ 1. Server Admini są już wybrani – są to członkowie plutonu PTG.
§ 2. W przypadku niedoboru adminów, zostanie ogłoszony konkurs na nowych.
§ 3. Zadaniem administratora jest czuwanie nad serwerem oraz zakładanie i porządkowanie grup/kanałów.
§ 4. Administratorzy pracują dla dobra klanu, jednak nie jest to równoznaczne ze spełnianiem każdej zachcianki.

 

4. Kanały.

§ 1. Jeżeli potrzebujesz kanału, skontaktuj się z Adminem (np. pisząc do niego na priva lub wchodząc na kanał na którym jest).
§ 2. Zakładanie bądź zmiana nazwy kanału na obraźliwą jest karane..

 

5. Uwagi

§ 1. Wszystkie osoby trzecie (goście, koledzy, rodzina itp.) muszą zostać zgłoszone do administracji TS przez osobę ręczącą/klanowicza (ta osoba ręczy i odpowiada za osoby przyprowadzone) w celu przydzielenia odpowiedniej grupy.
§ 2. Osoby znajdujące się na TS bez grupy użytkownika mogą zostać usunięte z serwera bez poinformowania. Robimy to w celu uniknięcia obecności osób niepożądanych.

 

***REGULAMIN FORUM ***

 

§ 1. WSTĘP

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Głównego Serwisu. Postanowienia dotyczące zachowań niedozwolonych na forum, oraz sankcji, nie uchybiają odpowiednim zapisom Regulaminu Głównego Forum, lecz stanowią jego konkretyzację.

 

§ 2. ZASADY KORZYSTANIA Z FORUM

1. Zakładając wątek, dopisując się do istniejącego wątku i publikując ilustrację, Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania poniższych zasad:

► czerwony kolor czcionki jest zarezerwowany wyłącznie dla Administratorów oraz Moderatorów forum,
► nie wolno publikować postów naruszających dobra osobiste lub wolność obywatelską, godzące w dobre obyczaje, normy moralne, poczucie estetyki i dobrego smaku, propagujących, popierających i/lub głoszących nietolerancję, przemoc, nienawiść czy dyskryminację na tle rasy, wyznania, orientacji seksualnej, płci itp.;
► nie wolno publikować treści mogących ułatwić pozyskanie kradzionego oprogramowania komputerowego
należy dbać o poprawność językową, unikać wulgaryzmów, również w postaci skrótów i ilustracji;
► nie wolno promować i propagować, jak również jakiekolwiek formie nawiązywać do środków odurzających lub do ich używania
► nie wolno formułować postów oszczerczych, napastliwych i obraźliwych;
► nie wolno publikować postów poruszających w dowolnej formie tematykę orientacji seksualnej oraz używających określeń związanych z czynnościami seksualnymi;
► nie wolno publikować ilustracji i tekstów obscenicznych, o treści pornograficznej ani podawać linków do takich materiałów
► nie wolno atakować, grozić, ośmieszać, poniżać innych czytelników tego Forum. Można oceniać wypowiedź, ale nie wypowiadającego ją.;
► nie wolno „spamować” – czyli publikować na Forum nadmiernej ilości zbędnych informacji;
► nie wolno publikować na Forum informacji psujących mechanizmy wyświetlania Forum;
► nie wolno publikować obrazków ośmieszających ani napisami ani obrazem wypowiedzi innych czytelników.

 

2. Czytelnik korzystający z forum jest zobowiązany do:

►tworzenia wątków w poprawnych kategoriach tematycznych
►nie dopisywania się do wątków wyraźnie łamiących zasady opisywane w tym regulaminie;
►formułowania tytułów wątków w taki sposób aby były zrozumiały dla ogółu czytelników Forum, a tytuł powinien odpowiadać zamierzonej treści wątku;

 

§ 4. SANKCJE I UPRAWNIENIA ADMINISTRATORÓW

1. Moderatorzy i Administratorzy stanowią władzę na Forum i należy się stosować bezwarunkowo i bezdyskusyjnie do ich poleceń.
2. Moderatorzy i Administratorzy forum mogą, bez konieczności tłumaczenia się i bez ostrzeżenia zmieniać stopnie, usuwać posty, usuwać wątki, blokować ksywki, blokować numery IP, modyfikować wypowiedzi dowolnego czytelnika.
3. Osoby nie stosujące się do zasad określonych w niniejszym Regulaminie Forum oraz w Regulaminie Głównym Serwisu, oraz takie które z innych przyczyn uznane zostaną przez Administratora lub Moderatora za mające negatywny wpływ na funkcjonowanie Forum, mogą być na stałe usuwane z Forum. Administrator lub Moderator może także zastosować inne sankcje przewidziane w Regulaminie głównym, według swojego uznania i bez konieczności uzasadniania jej rodzaju ani wymiaru.
4. Raz nadane blokady ksywek (nazw użytkownika) i blokady numerów IP nadane czytelnikom łamiącym zasady Forum nie będą usuwane.